Astma Allergi Danmark

Nyt design gav bedre tilgængelighed og mere visuelt overblik

Omstrukturering af indhold gav mere tilgængelig information

Astma Allergi Danmark kom til os med ønsket om at få et nyt design til deres hjemmeside, som kunne rumme deres store informationsmængde og mange forskellige målgrupper. Vi kickstartede projektet med en workshop der afklarede IA og strategi for den visuelle profil.

Designguide holder rammerne for websitet

Astma Allergi Danmark har i en designguide fået en komplet oversigt over brugen af fonte, farver, billedstil og opbygning af infobokse og ikoner. I designguiden indgår også en teknisk specifikation af farvekoder, afstande mv. så foreningen selv kan opbygge nye sider inden for designrammerne.

Kemilex app afkoder kryptiske ingredienslister

Vi lavede design af Astma Allergi Danmarks succesfulde Kemilex app. Målet var at få skabt en intuitiv og overskuelig navigation i de mange informationer om kemi i hverdags produkter og app’en blev taget godt imod af brugerne efter en landsdækkende lancering.

Download Kemilex app her

Børn med astma kan også dyrke idræt.

Med Astma og Allergi Danmark’s web app kan idrætslærere få inspiration til øvelser målrettet børn med astma. Designet er lavet så det primært er tiltænkt brug på tablets og mobiler. Idrætslærere kan desuden downloade pdf med alle øvelserne og lave deres egen kombination af øvelser.