Have a look webshop - Design og udvikling

e-nettet

Design og programmering af website

Vi har designet og programmeret e-nettets hjemmeside med fokus på at skabe større opmærksomhed omkring deres produkter.

Design af skabeloner til digitale produkter

Vi har designet templates til e-nettets digitale produkter, så der bliver større sammenhæng og genkendelighed ifm. deres digitale profil.

maternity 2

Workshop

Vi kickstartede projektet med at afholde en workshop for repræsentanter fra alle afdelinger i e-nettet. På baggrund af input fra workshoppen opbyggede vi wireframes til alle hjemmesidens sidetyper.

Wireframing til brugertest

e-nettet fik lavet interaktive wireframes, som blev anvendt til brugertest på repræsentanter fra deres forskellige målgrupper.

maternity 2

Fremtidens digitale produkter

e-nettet er ejet af de danske penge – og realkreditinstitutter og står bag flere kendte digitale produkter som fx NemID nøgle app.
e-nettet gør digitaliseringen af Danmark mere enkel med produkter der binder håndtering af services sammen på tværs af brancher.

 

e-nettet 2

Design af skabeloner til digitale produkter

Vi har designet templates til e-nettets digitale produkter, så der bliver større sammenhæng og genkendelighed ifm. deres digitale profil.

E Nettet Dro